หน้าแรก บล็อก หน้า 5

แนว 5 ข้อคิด ในการใช้เงิน เพื่อไม่ให้ เป็นหนี้ และ มีเงินเก็บ

มาดู 5 ข้อคิด ในการใช้เงินเพื่อไม่ให้เป็นหนี้และมีเงินเก็บ 1 อย่าเลียนแบบคนอื่น เราทุกคนย่อมมีความอยากได้อยากมี อยากเลียนแบบคนอื่นๆ เช่น ให้ของมียี่ห้อราคาแพงๆ กินอาหารแพงๆ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ควรลืมคือ ฐานะการเงินของเรา ว่าสามารถใช้เงินได้ขนาดนั้นหรือไม่ หากไม่ไหวก็ไม่ควรหยิบยืมเพื่อมาตอบสนองความต้องการของตัวเองในส่วนนี้ เพราะจะสร้างปัญหาไม่เราไม่รู้จบ ดังนั้นเราจึงควรที่จะนึกถึงความจริงของตัวเราไว้เสมอ และหากอยากร่ำรวยมีเงินใช้ ก็ควรรู้จักประหยัดและอดออม...

บทความล่าสุด

Loading...