หน้าแรก ข่าว เปิดลงทะเบียน เยีย ว ย า เกษตรกร วันที่2 ย้ำไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงได้

เปิดลงทะเบียน เยีย ว ย า เกษตรกร วันที่2 ย้ำไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงได้

0
แบ่งปัน

เปิดลงทะเบียน เยีย ว ย า เกษตรกร วันที่2 ย้ำไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงได้

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 63 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เปิดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย ลงทะเบียนรับเงินเยี ย ว ย า 5,000 บาท รวม 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. หรือที่เรียกว่า เงินเยี ย วย า 15,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการลงทะเบียน และคาดว่าจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป

สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 2 กรณี ดังนี้

1 เกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

2 เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพ ร่ระบ า ดของโควิ ด-19

-เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาของธนาคาร

-ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

-สามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคาร

-ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ได้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่จะขอรับเงินเยี ย วย า จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการขอรับเงินเยี ยว ย าจากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ก่อนหน้านี้

ขอบคุณ – ไทยรัฐ