หน้าแรก บ้านและการเกษตร มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 15000 ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.ก็รับเงินได้

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 15000 ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.ก็รับเงินได้

0
แบ่งปัน

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 15000 ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.ก็รับเงินได้

ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.ต้องทำอย่างไร? เปิดเงื่อนไขเยี ย ว ย า เกษตรกร 15,000 ธนาคารอื่นก็รับเงินได้กรณีมาตรการช่วยเหลือเยี ย ว ย า เกษตรกร 15,000 บาท โดยจ่ายเป็นเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.63) ล่าสุดทางด้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เผยว่า จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร เมื่อได้รับข้อมูลผู้ลงทะเบียนซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง

สำหรับเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

รอรับเงินโอน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

เกษตรกรไม่มีบัญชี เงินฝากกับ ธ.ก.ส.

ให้แจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ของธนาคารใดก็ได้ ที่เว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และเพื่อหลีกเลี่ยงการแพ ร่ ระ บ า ด ของโค วิ ด-19 เกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปสาขาของธนาคาร

-ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

-ใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส.ถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

-สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มี แอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินที่ตู้ ATM ของ ธก.ส.โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ได้

ทั้งนี้ เกษตรกรที่รับเงินช่วยเหลือเยี ย ว ย า 15,000 บาท จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการรับเงินจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน

ขอบคุณ – ธ.ก.ส.