หน้าแรก ข่าว สถานะเราไม่ทิ้งกัน “อยู่ระหว่างตรวจสอบ” ทำอย่ างไรก่อนทบทวนสิทธิ์

สถานะเราไม่ทิ้งกัน “อยู่ระหว่างตรวจสอบ” ทำอย่ างไรก่อนทบทวนสิทธิ์

0
แบ่งปัน

สถานะเราไม่ทิ้งกัน “อยู่ระหว่างตรวจสอบ” ทำอย่างไรก่อนทบทวนสิทธิ์

จากกรณี รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลก ระท บจาก COVID-19 จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวย า รายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

โดยเปิดให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการลงทะเบียนสามารถ ลงทะเบียน “ขอทบทวนสิทธิ์” เพื่อขออุทธรณ์รับเงิน 5,000 บาท ได้ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น

แฟนเพจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office โพสต์ตอบคำถามกรณีบุคคลที่มีสถานะ “อยู่ระหว่างตรวจสอบ” ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2563 แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเลย และเมื่อโทรสอบถามเจ้าหน้าที่กรุงไทย แล้วบอกว่าอยู่ช่วงคัดกรองของรัฐ ของเก่ายังไม่เสร็จ แล้วจะทบทวนคนอุทธรณ์ได้อย่างไร มีคำตอบดังนี้

1 กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา โดยนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้

รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2 การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการท บทวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอ ท บ ทวนสิทธิ์ จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเ ดื อ ดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียว ย า

การดำเนินการทั้ง 2 ส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด

3 การโอนเงินเยียวย าให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์ กระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งใช้เวลาเพียง 7 วันทำการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และการโอนเงินช่วยเยียวย าได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 8-17 เมษายน 2563 รวม 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทแล้ว.

ข้อมูลจาก แฟนเพจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office