หน้าแรก งานและประกันสังคม เปิดเหตุผล เงินประกันสังคมอาจไม่พอจ่าย ม.33

เปิดเหตุผล เงินประกันสังคมอาจไม่พอจ่าย ม.33

0
แบ่งปัน

เปิดเหตุผล เงินประกันสังคมอาจไม่พอจ่าย ม.33

จากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม ที่จะได้รับเงินชดเชยจากกรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการจากผลกระทบจากการแ พ ร่ ระ บา ดโ ค วิ ด-19 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้ ลูกจ้าง ซึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน หรือซึ่งจะได้รับเงินตั้งแต่ 4,500-9,300 บาท

อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องการนำเงินจากกองทุนทดแทนกรณีว่างงานออกมาใช้นั้น มีหลายฝ่ายกังวลว่าเงินจำนวนนี้จะไม่พอเยียวย า คนตกงานจากโ ค วิ ด และคนที่ลาออกจากงาน หรือคนที่ตกงานที่ไม่ใช่โ ค วิ ด

โดยได้รวบรวมจากคำสัมภาษณ์ของ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายผู้ประกันตน ผ่านรายการถามตรงๆ กับจอมขวัญ ไทยรัฐทีวีช่อง 32 ดังนี้

1 ตามปกติแล้ว เงินที่เราส่งประกันสังคมทุกๆ เดือน จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

 • เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ต า ย คลอดบุตร
  เราจ่าย 1.5% นายจ้างจ่าย 1.5% และรัฐบาลจ่าย 1.5%
 • สงเคราะห์บุตร ชราภาพ
  เราจ่าย 3.5% นายจ้างจ่าย 3.5% และรัฐบาลจ่าย 1.%
 • ว่างงาน
  เราจ่าย 0.5% นายจ้างจ่าย 0.5% และรัฐบาลจ่าย 0.25%

2 กรณีว่างงาน ตกงาน ลาออกจากงาน ประกันสังคมจะนำเงินที่สะสมไว้ใน “กองทุนทดแทนว่างงาน” มาจ่ายให้กับเรา ดังนี้

 • ลาออกจากงาน จะได้เงินชดเชย 30% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 90 วัน
 • ตกงาน จะได้เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 180 วัน

3 ปัจจุบันเงิน “กองทุนทดแทนว่างงาน” มีเงินอยู่ 164,000 ล้านบาท

4 สิ่งที่น่ากังวล และทำให้หลายคนวิตกว่ากองทุนทดแทนว่างงานจะไม่พอจ่าย มีดังนี้

 • จะมีนายจ้างลักไก่ ใช้ช่องว่าง คำว่า สุดวิสัย มาเป็นข้ออ้างให้หยุดกิจการ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โ ค วิ ด-19 เช่น บริษัท ก. ไม่มีออเดอร์ตั้งแต่เดือน มี.ค. จึงสั่งหยุดงานด้วยการจ่ายเงินเดือน 75% ตาม พ.ร.บ.แรงงาน แต่พอมีกฎกระทรวงออกมา อาจจะใช้ช่องทางนี้สั่งหยุดงาน แล้วบอกว่านี่คือ เหตุสุดวิสัยจากโ ค วิ ด-19 เท่ากับก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 75% และให้มาใช้เงิน 62% ในกองทุนทดแทนว่างงานแทน
 • คนงาน หรือแรงงาน ที่เดินทางกลับบ้านช่วงสถานประกอกการปิดเพราะรัฐสั่งให้หยุด หรือหยุดเองนั้น มีความเป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้กลับเข้ามาทำงาน หรือเรียกง่ายๆ ว่า ตกงาน โดนให้ออกจากงานจริงๆ ซึ่งพวกเขาต้องกลับมาใช้เงินในกองทุนทดแทนว่างงานต่อไปอีก
 • บอร์ดประกันสังคมเริ่มกังวล เพราะกองทุนทดแทนว่างงาน ณ วันนี้เยียวย า และจ่ายเงินให้กับลูกจ้างได้ประมาณ 8 แสนคน
 • สิ่งที่บอร์ดห่วง คือ ปลายปี 63 ต้นปี 64 จะมีคนลาออก ลูกจ้างก็ต้องมายื่นขอรับเงินกรณีว่างงาน หรือลาออกจากงาน และเขา คือ เจ้าของเงินที่แท้จริง ซึ่งหากมากันเยอะๆ เงินกองทุนทดแทนว่างงานก็จะไม่พอจ่าย
 • บอร์ดประกันสังคม ส่งสัญญาณไปที่รัฐบาลว่า จะมีการเพิ่มเงินเข้ามาให้กับกองทุนทดแทนว่างงานหรือไม่

ขอบคุณ – thairath