หน้าแรก ธรรมะกับชีวิต กตัญญูพ่อแม่และครอบครัว เป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่สุด ไม่ใช่ภาระ

กตัญญูพ่อแม่และครอบครัว เป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่สุด ไม่ใช่ภาระ

0
แบ่งปัน

หลายคนคงบ่นว่าเหนื่อย และหมดกำลังในการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ชรา หรือท่านป่วยการดูแลลูกสามีภรรยา บรวารทั้งหลาย ลองมองดูด้วยจิตที่มีกุศลการดูและอุ้มชูเหล่านั้นเป็นการสร้างบุญที่ใหญ่มาก

ทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าคนอื่นหรือที่ไหนทั้งสิ้นในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญในทางธรรมล้วนได้รบการยกย่อง

ทำบุญกับลูกด้วยมิหวังผลไม่ได้คิดว่าจะไได้อะไรตอบแทนเต็มบุญเลยที่ได้ทำ แม้แต่สัตว์เลี้ยงหรือไมได้เลี้ยงเราให้อาหารให้ความรักเลี้ยงดู ให้เมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทนเพียงเห็นเขาอิ้มมีความสุข

จิตใจเรามีแต่สูงขึ้น กิเลสไม่ดีแทรกตัวยาก อย่างมองว่าเป็นภาระแต่มองว่า เรากำลังสร้างบุญ ที่ยิ่งใหญ่

บิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุตรสรุปโดยย่อคือ

1 เป็นต้นแบบทางกาย แบบเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ของทั้งหลาย ในโบกมีค่าสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ก้อนดินเหนียวธรรมดา ถ้าหากนำมาใส่แบบพิมพ์แล้วพิมพ์เป็นตุ๊กตา ก็ทำให้ดินก้อนนั้นมีค่าขึ้นมา เป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้ ดินเหนียวก้อนเดียวกันนี้ หากได้แบบที่ดีกว่าขึ้นมาอีก เช่นแบบเป็นพระพุทธรูป ดินเหนียวก้อนนี้ก็จะทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ผู้คนได้กราบไหว้บูขา จะเห็นได้ว่า คุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่พิมพ์นั่นเอง

ในทำนองเดียวกัน การเกิดของสัตว์ เช่น เป็นช้าง ม้า วัว ควาย ฯ แม้จะมีปัญญาติดตัวมามากสักปานใดก็ไม่สามารถทำความดีได้เต็มที่ โชคดีที่เราได้เกิดเป็นคนได้โครงร่างที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย เหมาะในการทำความดีทุกประการ เราจึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณความดีได้เต็มที่ ทั้งนี้ก็เพราะเรามีพ่อแม่เป็นต้นแบบทางการให้นั่นเอง

2 เป็นต้นแบบทางใจ ให้ความอุปการะเลี้ยงดูฟูมฟัก ทะนุถนอม อบรมสั่งสอน ปลูกฝังกิริยามารยาท ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูก พระคุณพ่อแม่ในการเป็นต้นแบบทางกายให้เรา ก็นับว่ามีมากเหลือหลายแล้ว ยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามา เป็นต้นแบบทางใจให้ด้วย ก็ยิ่งมีพระคุณมากเป็นอเนกอนั้นต์

ขอบคุณข้อมูลจาก – อ.นก ศาสตร์คืนดวง