หน้าแรก ธรรมะกับชีวิต แนว 5 ข้อคิด ในการใช้เงิน เพื่อไม่ให้ เป็นหนี้ และ มีเงินเก็บ

แนว 5 ข้อคิด ในการใช้เงิน เพื่อไม่ให้ เป็นหนี้ และ มีเงินเก็บ

0
แบ่งปัน

ดู 5 ข้อคิด ในการใช้เงินเพื่อไม่ให้เป็นหนี้และมีเงินเก็บ

1 อย่าเลียนแบบคนอื่น เราทุกคนย่อมมีความอยากได้อยากมี อยากเลียนแบบคนอื่นๆ เช่น ให้ของมียี่ห้อราคาแพงๆ กินอาหารแพงๆ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ควรลืมคือ ฐานะการเงินของเรา ว่าสามารถใช้เงินได้ขนาดนั้นหรือไม่ หากไม่ไหวก็ไม่ควรหยิบยืมเพื่อมาตอบสนองความต้องการของตัวเองในส่วนนี้ เพราะจะสร้างปัญหาไม่เราไม่รู้จบ ดังนั้นเราจึงควรที่จะนึกถึงความจริงของตัวเราไว้เสมอ และหากอยากร่ำรวยมีเงินใช้ ก็ควรรู้จักประหยัดและอดออม และไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัว พอใจในสิ่งที่เรามี อย่าให้ความอยากมาทำ ร้ า ยเราได้เลยนะครับ

2 การลงทุนเมื่อศึกษาจนรับความเสี่ยงได้ สมัยนี้การลงทุนไม่ได้ยากอีกต่อไป เพราะโลกเรานั้นแคบลงด้วยเทคโนโลยี่ต่างๆ มากมาย ที่ทำให้ข่าวสารส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วและด้วยเหตุนี้ทำให้มีช่องทางในการลงทุนนั้นเปิดกว้างขึ้น ทำให้หลายๆ คน ได้มีโอกาสลงทุนกับนักธุรกิจ หรือกิจการต่างๆ ซึ่งบางคนก็ประสบความสำเร็จ บางคนก็ล้มเหลว แต่ถึงอย่างนั้น การลงทุนก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่อย่างใด หากแต่เพียงเราต้องศึกษาให้รู้ แต่ไม่ใช่ว่าแค่มีความรู้แล้วจะพอ เราควรระลึกไว้ว่า การลงทุนมีความเ สี่ ย ง เพราะฉะนั้น นอกจามีความรู้แล้ว เรายังควรจะศึกษาถึงความเ สี่ ย งของสิ่งที่เราลงทุนนั้นด้วยว่าเป็นอย่างไร และเมื่อศึกษาจนรับความเ สี่ ย งนั้นด้แล้วถึงค่อยลงทุนจะดีกว่านะ

3 ตั้งเป้าหมายและวางแผนเรื่องการเงินให้ชัดเจน เป้าหมาย คือ สิ่งที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการว่าจะเป็นอย่างไร เช่นการใช้เงินของเรา หากมีเป้าหมายและการวางแผนที่ดี ก็ทำให้มองออกว่า เราควรใช้เงินและออมเงินเท่าไร โดยไม่กระทบกับการใข้ชีวิตและยังสามารถต่อยอดไปในอนาคตของเราได้อีก ซึ่งเป้าหมายและแบบแผนการเงินที่ชัดเจนนี้ ทำให้คนประสบความสำเร็จมานักต่อนัก

4 วินัย คือสิ่งสำคัญที่ต้องมีเสมอ การมีวินัยคือ สิ่งสำคัญที่จะชี้ได้ว่าเราจะเป็นหนี้ หรือมีเงินใช้เลยทีเดียว เพราะหลังจากมีเป้าหมายและมีแบบแผนแล้ว วินัย ตัวนี้จะเป็นตัวทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้ เช่น การตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บเงินเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 10 เดือน เพื่อนำเงินไปเที่ยวต่างประเทศ แต่เราข า ด วินัยเก็บเงินไม่ครบตามที่วางแผนไว้ ข า ดบ้าง ไม่เก็บบ้าง เป็นแบบนี้ทุกเดือนจนครบ 10 เดือน ก็คงจะยากทีจะไปถึงเป้าหมายได้ แต่ถ้าเรามีวินัยและทำได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างครบถ้วน เมื่อถึงกำหนดเราก็จะถึงเป้าหมายแน่นอน

5 เลิกเสี ยเงินด้วยอาร ม ณ์ แต่จงใช้จ่ายให้คุ้มค่า เรื่องนี้โดนเฉพาะสาวๆ แล้วมักชอบใช้การซ้อบปิ้งเป็นการระบายอ า ร มณ์ ลดความเ ค รี ยด ซึ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เงินหายไปในที่สุด เพราะการใช้อ าร มณ์ตัดสินใจโดยไม่ผ่านการคิดให้ดี อาจจะทำให้ใช้จ่ายไปอย่างเกินตัวได้ จนบางทีเผลอรูดบัตรเครดิตจนเป็นห นี้ กองโตขึ้นมาก็ได้ แทนที่จะผ่อนคลาย กลายเป็นว่ามีปั ญ หาเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นการใช้จ่ายในทุกๆครั้ง ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนทุกครั้งเพื่อให้การใช้จ่ายทุกครั้งของเราคุ้มค่าที่สุด